ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος www.kimpiris.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων της επιχείρησης με την επωνυμία Μιλτιάδης Κιμπίρης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη  (οδός Γ. Τσόντου 3-5 Κ2, Τ.Κ. 54627), με ΑΦΜ 154932254 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kimpiris.gr και τηλέφωνο 2315555774, στο εξής «Επιχείρηση».

Με την χρήση ή/και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στον δικτυακό τόπο, ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στον παρόντα ιστότοπο.

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνής νομοθεσίας. Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή και αναπαραγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας (εικόνες, φωτογραφίες, απεικονίσεις, σχέδια, κείμενα κλπ) για προσωπικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Ευθύνη Επιχείρησης

Η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, έχει ωστόσο την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τον καταναλωτή για την μη διαθεσιμότητά τους.

Η Επιχείρηση ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των προϊόντων. Καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις προσαρμογής των προϊόντων στις απαιτήσεις του πελάτη.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη, καταστροφή ή απώλεια των προϊόντων μετά την παράδοσή τους στο μεταφορέα και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την ακύρωση ή μη πραγματοποίηση της παραγγελίας, εφόσον η μεταφορά έλαβε χώρα με ευθύνη και επιμέλεια του αγοραστή.

Tρόπος Πληρωμής και Ολοκλήρωσης της συναλλαγής

Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής γίνονται δεκτοί οι εξής τρόποι πληρωμής: 1. Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα, 2. Paypal, 3.Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, 4. Αντικαταβολή, 5.Με μετρητά ή με τη χρήση POS στην έδρα της επιχείρησης.

Η τιμή που αναγράφεται για κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α.. Τυχόν έξοδα αποστολής που θα προκύψουν προστίθενται στο τελικό ποσό πληρωμής.

Με την καταχώριση της παραγγελίας ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα «επιβεβαίωσης της παραγγελίας» του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την αποδοχή της παραγγελίας, ο χρήστης θα λάβει σχετικό μήνυμα «ολοκλήρωσης της παραγγελίας» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι παραγγελίες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει το χρήστη σχετικά με παρόμοια προϊόντα, ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας. Σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί, τελικά, η παραγγελία το ποσό το οποίο ενδεχομένως έχει καταβάλει ο χρήστης θα επιστραφεί στο ακέραιο.

Παράδοση προϊόντων

Με την αποστολή της παραγγελίας ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον αριθμό παρακολούθησης της παραγγελίας του. Ο χρήστης μπορεί να λάβει τον κωδικό αποστολής της παραγγελίας του και μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή/και της πλατφόρμας επικοινωνίας (instagram, facebook, viber, messenger κλπ) μέσω του οποίου/της οποίας επικοινώνησε με την Επιχείρηση για την πραγματοποίηση της παραγγελίας του.

Η παράδοση τεκμαίρεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Κατά την παράδοση, ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει για τυχόν ελαττώματα του προϊόντος και, σε θετική περίπτωση, να ενημερώσει άμεσα με την «Επιχείρηση». Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ο πελάτης θα ενημερωθεί για το κατά πόσο δικαιούται επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.

Όσον αφορά σε προϊόντα του ιστοτόπου για την εγκατάσταση των οποίων είναι απαραίτητη η συνδρομή εξειδικευμένου τεχνικού, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμά της να επικοινωνήσει με τον τελευταίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ελαττωματικότητα ή μη του προϊόντος.

Η επιστροφή προϊόντος οφείλει να γίνεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την παράδοσή του και τη συσκευασία του.

Η επιστροφή του προϊόντος συνεπάγεται την επισκευή του, εφόσον αυτή καθίσταται δυνατή, την αντικατάστασή του ή την ακύρωση της συναλλαγής σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η Επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αρχική συναλλαγή. Η επιστροφή χρημάτων λαμβάνει χώρα κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη και αποστολής σχετικού email.

Η επιστροφή του προϊόντος μπορεί να γίνει με τη χρήση courier, με προσωπικό της Επιχείρησης ή στην έδρα της. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιστροφή γίνεται μέσω courier τα έξοδα αποστολής του προϊόντος στην Επιχείρηση βαρύνουν τον πελάτη, ενώ η Επιχείρηση φέρει το βάρος των εξόδων της αποστολής του κατασκευασθέντος ή αντικατασταθέντος προϊόντος.

Η επιστροφή χρημάτων από την Επιχείρηση προϋποθέτει το προϊόν το οποίο έχει επιστραφεί να μην έχει φθαρεί/αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος το οποίο έχει υποστεί φθορά, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της να αξιώσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποία καθορίζεται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το προϊόν.

Η λειτουργία του προϊόντος οφείλει να γίνεται βάσει των οδηγιών στη συσκευασία του, αλλά και των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέχει στον πελάτη η Επιχείρηση. Η θέση σε λειτουργία του προϊόντος συνεπάγεται την μείωση της αξίας του, με αποτέλεσμα το προϊόν να χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο, γεγονός που γεννά ευθύνη αποζημίωσης σε βάρος του καταναλωτή.

Η επικοινωνία με την Επιχείρηση για τις ανάγκες επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων, οφείλει να λαμβάνει χώρα καλόπιστα, με σκοπό την αποφυγή υβριστικών, προσβλητικών σχολίων και εν γένει κάθε είδους αποδοκιμαστέας συμπεριφοράς στο πλαίσιο των συναλλαγών.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παράδοση/παραλαβή του προϊόντος χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης της επιλογής του αυτής. Ασκώντας το δικαίωμά του σε υπαναχώρηση, υποχρεούται να επιστρέψει στην Επιχείρηση το προϊόν με δικές του δαπάνες και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, τα οποία η Επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός επίσης 14 ημερών από την γνωστοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτόν της αίτησης υπαναχώρησης. Η επιστροφή των  χρημάτων  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα πέραν των 14 ημερών εφόσον η Επιχείρηση δεν έχει λάβει ακόμη το προϊόν και ο καταναλωτής δεν έχει παράσχει απόδειξη της επιστροφής τους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής δεν είχε επιλέξει, κατά την παραγγελία του προϊόντος, τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης, η Επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση επιστροφής των εξόδων αποστολής που καταβλήθηκαν.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Επιχείρηση έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης.

Το προϊόν οφείλει να επιστραφεί από τον πελάτη ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των συνοδευτικών εγγράφων και την αρχική του συσκευασία.

Ο καταναλωτής ευθύνεται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε μείωση της αξίας του προϊόντος προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του, κατά το διάστημα πριν τη δήλωση υπαναχώρησης.

*Εδώ θα βρείτε το Έντυπο υπαναχώρησης

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η Επιχείρηση αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ασφάλειας συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη της μέγιστης ασφάλειας κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών, καθώς και το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων των πελατών της, των στοιχείων των πιστωτικών καρτών τους και το σύνολο των Προσωπικών τους Δεδομένων.

Πρόσβαση στα αναγκαία μόνο προσωπικά δεδομένα των πελατών έχουν εξουσιοδοτημένοι αποκλειστικά υπάλληλοι και συνεργάτες της Επιχείρησης και μόνο με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η Επιχείρηση έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας και τις αποφάσεις τις Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, την διαπίστωση του βαθμού επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας  και των προτιμήσεων των πελατών.

Η Επιχείρηση διαμοιράζει και γνωστοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τους χρήστες, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, στο απολύτως απαραίτητο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό και τους συνεργάτες της, παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών κλπ., οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου.

Σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές:

Η Επιχείρηση συλλέγει δεδομένα κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας μέσω του καλαθιού αγορών που υπάρχει στον διαδικτυακό  τόπο. Τα δεδομένα αυτά αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία αποστολής, στοιχεία πελάτη-αγοραστή, καθώς και τα προϊόντα που επέλεξε ο χρήστης. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ασφαλή ολοκλήρωση της συναλλαγής και τη δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης.

Η Επιχείρηση δεν συλλέγει δεδομένα σχετικά με την πληρωμή, όπως π.χ. ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού, ο αριθμός της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Αν ο χρήστης επιλέξει “πληρωμή με κάρτα” τα απαραίτητα στοιχεία της κάρτας πληρωμών θα πρέπει να τα εισάγει στον ασφαλή ιστότοπο ψηφιακών πληρωμών “Stripe”, στον οποίο και θα ανακατευθυνθεί αυτόματα για να ολοκληρώσει την πληρωμή. Για την ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά πρωτόκολλο 3D Secure.

Φόρμα Επικοινωνίας και Εγγραφή ως μέλος:

Στον διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης φόρμας επικοινωνίας, εισάγοντας το ονοματεπώνυμο του χρήστη, τηλέφωνα και  e-mail και το κείμενο που επιθυμεί να απευθύνει.

Επιπλέον στο σχετικό πεδίο ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί ως νέο μέλος στον ιστότοπο, υποβάλλοντας τα στοιχεία του, ήτοι το username, διεύθυνση e-mail, τον κωδικό πρόσβασης και το κείμενο που επιθυμεί να απευθύνει. Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την ταυτοποίηση του μέλους. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στο λογισμικό της ιστοσελίδας, μόνο εφόσον ο χρήστης/υποψήφιο μέλος παράσχει τη σχετική συναίνεση και συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Cookies

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προκειμένου να παρέχεται προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί κομμάτια πληροφοριών με τη μορφή πολύ μικρού κειμένου, τα οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνουν αναγνωρίσιμες πληροφορίες για το χρήστη, τα λεγόμενα Cookies. Τα Cookies αποθηκεύονται αυτόματα στον περιηγητή (browser) του χρήστη κάθε φορά που αυτός επισκέπτεται τον ιστότοπο. Τα Cookies χρησιμεύουν στην καταμέτρηση του αριθμού των επισκεπτών του ιστοτόπου, στη συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας και προτιμήσεων, καθώς και την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης των χρηστών. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τη συλλογή των Cookies, ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει τη δημιουργία τους από τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιεί. Τα Cookies που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο χρήστης να διαβάσει την πολιτική απορρήτου της Επιχείρησης εδώ.

Κώδικας Δεοντολογίας  για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπόκειται στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όπως αυτός διαμορφώθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 31619/15.03.2017 οικ. (ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017) και τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Eναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ-Alternative Dispute Resolution) μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.. Σε περιπτώσεις επομένως κατά τις οποίες ανακύπτουν ζητήματα κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών της Επιχείρησης με πελάτη-φυσικό πρόσωπο, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να κινήσει τη διαδικασία τη Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm).